Zarząd wybrany 7 lutego 2019 roku

Zarząd Pasłęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 07.02.2019 r.

Zarząd wybrany 7.lutego 2019 roku

Helena Mendelewska – Prezes

Jadwiga Seroka – Wiceprezes

Irena Witucka – Sekretarz

Hanna Olszak – Skarbnik

Irena Goliasz – członek

Teresa Kulesza – członek

Halina Juran – członek

Komisja Rewizyjna

Helena Siedlińska – przewodnicząca