Walne Zebranie Członków PUTW

W dniu 22.02.2024 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Pasłęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pasłęku. Zebranie otworzyła Prezes Helena Mendelewska, witając zebranych słuchaczy, Następnie zgodnie z porządkiem obrad wybrano przewodniczącą zebrania, którą została jednogłośnie wybrana Wiceprezes – Jadwiga Seroka. Protokolantem została Zofia Kania.  Dokonano wyboru stosownych komisji. Pani Prezes Helena Mendelewska przedstawiła sprawozdanie z…

NOWY OBECNY ZARZĄD PUTW

W dniu 16.02.2023 na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym Członków PUTW dokonano wyboru Zarządu. Prezes – Helena Mendelewska Wiceprezes – Jadwiga Seroka Skarbnik -Anna Majecka Sekretarz – Irena Maksymowicz Członkowie : Kulesza Teresa, Nasiadko Teresa, Olszak Hanna.

Zarząd i Komisja Rewizyjna

Na Walnym Zebraniu Członków PUTW do Zarządu dokooptowano Panią Annę Majecką. OBECNY SKŁAD ZARZĄDU: Prezes – Helena Mendelewska  v-prezes – Jadwiga Seroka Skarbnik – Hanna Olszak Sekretarz – Irena Goljasz Członkowie – Halina Juran, Teresa Kulesza, Anna Majecka Wybrano również nową KOMISJĘ REWIZYJNĄ. Przewodnicząca – Helena Siedlińska, członkowie – Irena Roman, Teresa Czerska.

SPRAWOZDANIA

Szanowni słuchacze PUTW w związku z zakazem spotkań, nie ma możliwości  zwołania Walnego Zebrania, dlatego też sprawozdania z działalności PUTW za okres 2019-2020 przedstawiamy w takiej formie.IMG_20210304_0001

Walne Zebranie Sprawozdawcze II 2020

W dniu 06.02.2020 roku odbyło się Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków PUTW. Zebranie otworzyła Pani Prezes Helena Mendelewska – witając wszystkich, następnie zaproponowała na przewodniczącą zebrania -Wiceprezes Jadwigę Seroka – propozycja została przyjęta jednogłośnie przez zebranych członków. Dokonano wyboru stosownych komisji i protokolanta zebrania.  Pani Prezes Helena Mendelewska przedstawiła obszerne sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie…

Nowe władze Pasłęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

7 lutego b.r. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze  PUTW w czasie którego po czteroletniej kadencji nastąpiła zmiana w zarządzie stowarzyszenia. Poza Heleną Mendelewską, która objęła po raz drugi funkcję prezesa, zmienił się skład osobowy pozostałych członków zarządu. Wiceprezesem została Jadwiga Seroka, a funkcję sekretarza przyjęła na siebie Irena Witucka, która zrezygnowała z przewodnictwa w Komisji…

Zarząd wybrany 7 lutego 2019 roku

Zarząd Pasłęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku  wybrany w dniu 07.02.2019 r.            PREZES  – HELENA MENDELEWSKA           WICEPREZES – JADWIGA SEROKA Irena Witucka – Sekretarz (rezygnac           SKARBNIK – HANNA OLSZAK           SEKRETARZ – IRENA GOLJASZ        CZŁONEK – TERESA…

Walne Zebranie Członków PUTW

8 lutego b.r. w sali wykładowej Zespołu Szkół odbyło się Walne Zebranie Członków  PUTW  podczas którego Przewodnicząca – Helena Mendelewska przedstawiła sprawozdanie z prac zarządu w 2017 roku. Zebranie odbyło się w II terminie, ze względu na niewystarczającą liczbę członków (mniej niż połowa). Obecni na zebraniu członkowie udzielili zarządowi absolutorium.        

Walne Zebranie Sprawozdawcze 2017

9 lutego b.r. w auli Zespołu Szkół w Pasłęku odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków Pasłęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zebranie zwołano na godz. 17:00, jednak ze względu na brak wymaganej statutem ilości członków (§ 20 pkt. 2 Statutu PUTW)), ustalono II termin spotkania na godz. 17:30. Po przedstawieniu sprawozdań; Zarządu PUTW z działalności za rok…