Walne Zebranie Członków PUTW

8 lutego b.r. w sali wykładowej Zespołu Szkół odbyło się Walne Zebranie Członków  PUTW  podczas którego Przewodnicząca – Helena Mendelewska przedstawiła sprawozdanie z prac zarządu w 2017 roku. Zebranie odbyło się w II terminie, ze względu na niewystarczającą liczbę członków (mniej niż połowa). Obecni na zebraniu członkowie udzielili zarządowi absolutorium.        

Walne Zebranie Sprawozdawcze 2017

9 lutego b.r. w auli Zespołu Szkół w Pasłęku odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków Pasłęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zebranie zwołano na godz. 17:00, jednak ze względu na brak wymaganej statutem ilości członków (§ 20 pkt. 2 Statutu PUTW)), ustalono II termin spotkania na godz. 17:30. Po przedstawieniu sprawozdań; Zarządu PUTW z działalności za rok…

Absolutorium dla Zarządu

4 lutego b.r. w Izbie Historycznej Biblioteki Publicznej w Pasłęku odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków Pasłęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zebranie zwołano na godz. 17:00, jednak ze względu na brak quorum, zgodnie ze statutem ustalono II termin spotkania na godz. 17:30. Po przedstawieniu sprawozdań; Komisji Rewizyjnej i pracy Zarządu PUTW, otrzymał on zielone światło do…

Walne zebranie PUTW (022013)

W dniu 14 lutego 2013 roku w Bibliotece Publicznej w Pasłęku odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków PUTW. Na zebraniu uzupełniono skład zarządu oraz wybrano nową komisję rewizyjną. Zobacz dokumenty: Protokół z zebrania, Sprawozdanie z działalności, Założenia programowe na 2013 rok   JM

Zwyczajne Walne Zebranie PUTW 2011,,,

W dniu 02.02.2012 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Pasłęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Słuchacze obecni na Zebraniu postanowili przyjąć Sprawozdanie Zarządu, zatwierdzić sprawozdanie finansowe oraz udzielić absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia PUTW za rok 2011.