Umowa patronacka z PWSZ w Elblągu…

W dniu 22 marca 2012 roku została podpisana Umowa Patronacka pomiędzy Zarządem Pasłęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu.W imieniu PUTW umowę podpisali: Prezes Adam Bobrowicz oraz Skarbnik Helena Turska.Ze strony Uczelni Umową podpisali: Rektor – prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk oraz Prorektor ds. Rozwoju dr Irena Sorokosz.  

Podpisanie porozumienia

W dniu 8 listopada 2010 roku w sali widowiskowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury zawarto, zapowiadane podczas inauguracji roku akademickiego 2010/11,  porozumienie intencyjne o współpracy pomiędzy PUTW a Starostą Elbląskim. Pod dokumentem podpisał się Pan Sławomir Jezierski – Starosta Elbląski oraz Pani Maria Jadwiga Jarocka – Prezes Zarządu PUTW. Porozumienie umożliwia, między innymi, nieodpłatne korzystanie przez słuchaczy…