Energetyka dla każdego

Ostatni, wykład przed feriami zimowymi, 17 stycznia przeprowadził pan Łukasz Piśkiewicz – energetyk z Elbląga, który przybliżył słuchaczom problematykę związaną z koncernami energetycznymi, zadaniami Urzędu Regulacji Energetyki a także przedstawił rodzaje alternatywnych źródeł energii. Bardzo ważną częścią wykładu była problematyka zanieczyszczeń powietrza i wody oraz wpływ tychże na organizm człowieka.

Przemoc domowa wobec osób starszych

W czwartek, 10 stycznia kom. Robert Papierowski – zastępca komendanta Komisariatu Policji spotkał się ze słuchaczami, żeby naświetlić zjawisko przemocy domowej jaka stosowana jest wobec osób słabszych, a w szczególności wobec seniorów. Po informacjach ogólnych dotyczących definicji oraz rodzajów przemocy słuchacze  zapoznali się z wynikami ankiety przeprowadzonej miesiąc wcześniej na temat przemocy wobec osób starszych.…

Wpływ aktywności fizycznej na jakość życia osób starszych

Ostatni (22.11) listopadowy wykład przeprowadził mgr fizjoterapii Piotr Walczak – kierownik rehabilitacji leczniczej. Siedzący tryb życia, tak powszechny u osób w starszym wieku, ma niekorzystny wpływ na większość układów i funkcji organizmu, niezbędnych do utrzymania niezależności i samodzielności w zakresie czynności dnia codziennego. Poprzez upośledzenie funkcjonowania układu krążenia, oddechowego i układu ruchu bezczynność powoduje spadek…

Warmińsko-Mazurska Karta Seniora

8 listopada w Zespole Szkół  gościliśmy panią Ewę Sapkę-Pawliczyk, przedstawicielkę Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego olsztyńskiego Urzędu Marszałkowskiego. Na spotkaniu dowiedzieliśmy się o Warmińsko-Mazurskiej Karcie Seniora, która w naszym województwie funkcjonuje od kwietnia tego roku. Jest to projekt skierowany do osób powyżej 60 roku życia, a   polega na większym dostępie seniorów do różnego rodzaju…

Agnieszka Pietrzyk na spotkaniu autorskim w PUTW

Urodzona w Elblągu,  historyk literatury, doktor nauk humanistycznych a od 2008 roku także autorka kryminałów gościła w Pasłęckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku na zaproszenie Prezes – Heleny Mendelewskiej. 25 października b.r. w sali wykładowej Zespołu Szkół słuchacze mieli okazję poznać historię życia zawodowego Pani Agnieszki Pietrzyk, która od dziesięciu lat zajmuje się pisaniem powieści kryminalnych. Pierwsza…

„Zdrowa samoocena, pewność siebie” – wykład czwartkowy

Dnia 18 października w sali Zespołu Szkół o godz. 17.00 odbył się wykład na temat; „Czy umiemy wierzyć w siebie, jak nabrać pewności siebie oraz na czym polega zdrowa samoocena”. Wykład– pierwszy w nowym roku akademickim przeprowadziła Halina Juran – słuchaczka PUTW. Spotkanie było ciekawe, słuchacze byli zainteresowani tematem. Helena Mendelewska  Zadanie współfinansowane ze środków…

Sport niepełnosprawnych najlepszą rehabilitacją

24 maja ze słuchaczami PUTW spotkał się Prezes Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego – Robert Szaj, który opowiadał o zmaganiach polskich niepełnosprawnych sportowców biorących udział w paraolimpiadach . Robert Szaj od lat zajmuje się polskim sportem niepełnosprawnych, jest członkiem Prezydium Zarządu Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego. Najlepiej jednak znamy go ze skrupulatnego dokumentowania występów naszych zawodników, zwłaszcza na igrzyskach paraolimpijskich…

Hejt i mowa nienawiści jako zjawisko społeczne

17 maja dr Irena Sorokosz na swoim ostatnim w tym roku akademickim wykładzie przedstawiła słuchaczom problematykę hejtu i mowy nienawiści jako zjawiska społecznego.  Najogólniejszą formą wyrazu niechęci do kogoś jest tzw. hejt (ang. „to hate” – nienawidzić). Jest to komunikat wymierzony przeciwko komuś, mówiący o niechęci lub braku aprobaty, często niezbyt sprecyzowanej. Zazwyczaj wyrażony jest ostrymi słowami;…

Wykład dr I.Sorokosz i warsztaty muzyczne

Zapraszamy na wykład dr Ireny Sorokosz pt „Hejt i mowa nienawiści jako zjawisko społeczne”, który odbędziesię 17 maja o godz. 17.00 w sali wykładowej Zespołu Szkół. Po wykładzie mgr Lidia Kęcka przeprowadzi warsztaty ”Muzyczno – ruchowe recepty na zdrowie”. Zapraszamy!!! 20180509-akademia-seniora