P1330514

Dzielnicowy bliżej nas

W ostatnim wykładzie mijającego roku akademickiego – 25 maja wzięli udział funkcjonariusze Komendy Miejskiej w Elblągu i Komisariatu Policji w Pasłęku – zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Elblągu  podinsp. Tomasz Piaskowski, Komendant Komisariatu Policji w Pasłęku – podinsp. Mirosław Suchodolski, z-ca Komendanta Komisariatu Policji w Pasłęku –podkom. Robert Papierowski, Kierownik Rewiru Dzielnicowych – aspirant sztabowy…

P1330336

O rodzinie, małżeństwie i kościelnych rozwodach

We czwartek, 11 maja na kolejnym czwartkowym wykładzie ze słuchaczami spotkał się Ks. Kan. dr Andrzej KŁÓDKA – wikariusz sądowy Sądu Diecezjalnego w Elblągu, autor „Poradnika kancelaryjnego”. Tematem wykładu było małżeństwo w prawie polskim i prawie kościelnym kościoła rzymskokatolickiego oraz w innych kościołach i związkach wyznaniowych, a także  jego rodzaje i przymioty. Ks. Kanonik poruszył…

IMG_1152

Tajemnica grobu Kopernika

27 kwietnia, podczas kolejnego czwartkowego wykładu aktor, scenarzysta, reżyser i producent filmów dokumentalnych Michał Juszczakiewicz zaprezentował słuchaczom swój film „Tajemnica grobu Kopernika” przedstawiający poszukiwania i identyfikację zaginionego grobu astronoma. Pasja aktora do astronomii  zapoczątkowana została w okresie młodzieńczym. Jeszcze jako nastolatek pragnął zostać astronomem. Przygotowywał się do tego bardzo poważnie. Wiedzę swoją zweryfikował zdobywając na Ogólnopolskiej Olimpiadzie…

P1330218

Psychologia konfliktu i warsztaty taneczne

Podczas ostatniego wykładu czwartkowego (6 kwietnia) dr Irena Sorokosz przybliżyła słuchaczom problematykę konfliktu w aspekcie psychologicznym,  a mgr Lidia Kęska przeprowadziła warsztaty taneczne. Konflikt to zjawisko powszechne, nieuchronnie związane z życiem społecznym. Może przybierać wiele postaci (konfliktu interpersonalnego, społecznego, politycznego, a nawet zbrojnego). To, czy konflikt się pojawi zależy od tego jak spostrzegana i rozumiana…

P1330004

Czy potrafimy powiedzieć „nie”

18 marca b.r. w Zespole Szkół wysłuchaliśmy wykładu mgr Haliny Juran  na temat komunikacji interpersonalnej i asertywności. Komunikowanie się – to wymiana informacji, w której aktywnie uczestniczą nadawca i odbiorca. Komunikowanie się może być werbalne, kiedy posługujemy się słowem i niewerbalne przy pomocy gestów i mowy ciała. Skuteczna komunikacja zachodzi wtedy, gdy unikamy osądzania, uciekania…

IMG_0606

„Zbrodnia czy wyrok na zdrajcy” – spotkanie z Grażyną Wosińską

W miniony czwartek, 9 marca w Zespole Szkół odbyło się spotkanie z Grażyną Wosińską – dziennikarką i autorką książek poruszających tematykę trudnych lat powojennych na terenie Ziem Odzyskanych Polski Północnej. „Zbrodnia czy wyrok na zdrajcy” to najnowsza książka Pani Grażyny Wosińskiej, w której przedstawione zostały wydarzenia z początku lat 50-tych, opowiadająca o działalności młodych ludzi…

P1310137

Burmistrz Pasłęka o budżecie MiG na rok 2017

We czwartek, 2 marca 2017 roku, w ramach działalności Pasłęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, odbyło się spotkanie z Burmistrzem Pasłęka dr Wiesławem Śniecikowskim na temat: „Budżet Miasta i Gminy Pasłęk na 2017 rok”. Pan Burmistrz przedstawił w formie slajdów szczegółowy plan dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Pasłęk oraz omówił najważniejsze zadania inwestycyjne w 2017…

droga

O gwiazdach, planetach i Drodze Mlecznej

O gwiazdach, planetach, galaktykach i zorzy polarnej opowiadał podczas ostatniego wykładu w miniony czwartek kierownik grudziądzkiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego – Sebastian Soberski. Gwiazdą szczególną jest Słońce  , bo znajduje się najbliżej nas, w odległości 150 mln km. O Słońcu wiemy o wiele więcej niż o jakiejkolwiek innej gwieździe – po prostu dzięki jego bliskości.…

IMG_0478

„Inny świat” w monodramie Rafała Sadowskiego

16 lutego 2017 r. o godz. 17.00 w auli Zespołu Szkół przy ul. Zwycięstwa Rafał Sadowski – aktor Teatru im. J. Słowackiego z Krakowa przedstawił monodram INNY ŚWIAT Gustawa Herlinga Grudzińskiego. W spektaklu wzięli udział słuchacze PUTW oraz młodzież licealna. Na widowni obecni byli również rodzice Pana Rafała, którzy są słuchaczami PUTW. Gustaw Herling-Grudziński przeżył…