Energetyka dla każdego

Ostatni, wykład przed feriami zimowymi, 17 stycznia przeprowadził pan Łukasz Piśkiewicz – energetyk z Elbląga, który przybliżył słuchaczom problematykę związaną z koncernami energetycznymi, zadaniami Urzędu Regulacji Energetyki a także przedstawił rodzaje alternatywnych źródeł energii. Bardzo ważną częścią wykładu była problematyka zanieczyszczeń powietrza i wody oraz wpływ tychże na organizm człowieka.