Przemoc domowa wobec osób starszych

W czwartek, 10 stycznia kom. Robert Papierowski – zastępca komendanta Komisariatu Policji spotkał się ze słuchaczami, żeby naświetlić zjawisko przemocy domowej jaka stosowana jest wobec osób słabszych, a w szczególności wobec seniorów.

Po informacjach ogólnych dotyczących definicji oraz rodzajów przemocy słuchacze  zapoznali się z wynikami ankiety przeprowadzonej miesiąc wcześniej na temat przemocy wobec osób starszych. Okazało się, że ze zjawiskiem przemocy słuchacze się spotkali, a jedna osoba ankietowana sama była ofiarą takiego działania.