ZAPROSZENIE

Za pośrednictwem organizatorów „Tour de Konstytucja PL”  otrzymaliśmy poniższe zaproszenie.

Jeśli możesz i chcesz – skorzystaj.

                                                                                                                     ZARZĄD