Spotkanie- wykład 29.02.2024

W dniu 29.02.2024 roku Pani Prezes Helena Mendelewska przywitała wszystkich na czwartkowym wykładzie. Na wstępie przekazała bieżące informacje dotyczące PUTW, a następnie przedstawiła gości : Panią Elżbietę Wasiuk- Dyrektor Zespołu Szkól w Pasłęku i Pana Bogdana Pobiarżyna – nauczyciela, prezesa ZNP w Pasłęku, oddając im głos.

Tematem spotkania były zbliżające się wybory samorządowe. Pani Elżbieta Wasiuk kandyduje na burmistrza Pasłęka, natomiast Pan Bogdan Pobiarżyn do rady gminy z Komitetu Wyborczego Przyszłość Pasłęka.

Zostaliśmy zapoznani z programem, który dotyczy : poprawy jakości życia, rozwoju infrastruktury, rozwoju gospodarczego, jak również otwarcie i zaangażowanie społeczne.

To co dla nasz seniorów najważniejsze znalazło się w poprawie jakości życia:

tak sprecyzowane jest to w ulotce ” Dorośli i seniorzy – we współpracy z powiatem zapewnienie dostępu do opieki zdrowotnej (dofinansowanie budowy nowego oddziału ZOL i przychodni specjalistycznych, aktywne wsparcie seniorów we wszystkich obszarach życia (Klub seniora, zajęcia, wyjazdy, pomoc w robieniu zakupów- wolontariat, karta seniora), samodzielna siedziba dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku”.

Nasi słuchacze zadawali pytania na które, goście chętnie i wyczerpująco odpowiadali.

Na zakończenie Pani Prezes bardzo serdecznie podziękowała Pani Elżbiecie Wasiuk i Panu Bogdanowi Pobiarżyn za prelekcję, a Pani Dyrektor szczególnie za dotychczasowe wsparcie, bo tylko dzięki temu mamy gdzie się spotykać i realizować nasze zadania.