O rodzinie, małżeństwie i kościelnych rozwodach

We czwartek, 11 maja na kolejnym czwartkowym wykładzie ze słuchaczami spotkał się Ks. Kan. dr Andrzej KŁÓDKA – wikariusz sądowy Sądu Diecezjalnego w Elblągu, autor „Poradnika kancelaryjnego”.

Tematem wykładu było małżeństwo w prawie polskim i prawie kościelnym kościoła rzymskokatolickiego oraz w innych kościołach i związkach wyznaniowych, a także  jego rodzaje i przymioty. Ks. Kanonik poruszył problem przeszkód w zawarciu małżeństwa prawie polskim i kościelnym oraz uznanie jego nieważności.

Temat wykładu spotkał się z wielkim zainteresowaniem słuchaczy, co świadczyło o dużej ilości zadawanych pytań, a wykładowca zadeklarował chęć kontynuacji wykładu w przyszłym roku.

Przed spotkaniem burmistrz Pasłęka Wiesław Śniecikowski przedstawił projekt infrastruktury zagospodarowania placu rekreacyjnego dla seniorów, który znajduje się przy Placu Tysiąclecia, gdzie obecnie mieści się rynek miejski.

H.M.

Zdjęcia z wykładu w galerii