Nowe władze Pasłęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

7 lutego b.r. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze  PUTW w czasie którego po czteroletniej kadencji nastąpiła zmiana w zarządzie stowarzyszenia. Poza Heleną Mendelewską, która objęła po raz drugi funkcję prezesa, zmienił się skład osobowy pozostałych członków zarządu. Wiceprezesem została Jadwiga Seroka, a funkcję sekretarza przyjęła na siebie Irena Witucka, która zrezygnowała z przewodnictwa w Komisji Rewizyjnej PUTW. Skarbnikiem obecnej kadencji jest Hanna Olszak, a członkami Irena Goljasz, Teresa Kulesza i Halina Juran. Po rezygnacji i przejściu do zarządu Ireny Wituckiej, przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została Helena Siedlińska, natomiast kronikę stowarzyszenia prowadzą w nowej kadencji Irena Łukaszuk i Hanna Olszak. Księgowość stowarzyszenia Czesława Maly przekazała Hannie Olszak i Irenie Wituckiej.

Przed wyborem nowych władz poprzedni zarząd jednogłośnie otrzymał absolutorium.

Zdjęcia w galerii