Zakończenie roku akademickiego 2016/2017

We czwartek, 8 czerwca o godz. 16.00 na terenie Ośrodka MOSiR na jeziorkiem miejskim w Pasłęku zakończyliśmy kolejny rok akademicki. Słuchacze otrzymali zaświadczenia o ukończeniu roku w postaci dyplomów i do godz. 20.00 wesoło bawili się przy ognisku.

Jednak, mimo oficjalnego zakończenia roku przed nami jeszcze w czerwcu wyjazd do Iławy na VI Przegląd Chórów, Piknik Rodzinny i wyjazd do Włoch, a w sierpniu wycieczka krajoznawczo-turystyczna p.n. „Perły i perełki Zamojszczyzny”.