Wyrazy współczucia

bialarozaNaszemu koledze

Tadeuszowi Dudowiczowi

serdeczne wyrazy współczucia

z powodu śmierci

 MAMY

składają – Zarząd oraz słuchacze

Pasłęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku