Wykład- Spotkanie z Maciejem Romanowskim

W dniu 07 marca 2024 roku mieliśmy przyjemność spotkania się z Maciejem Romanowskim – Starostą Elbląskim.

Jak w każdy czwartek przed wykładem powitała zebranych słuchaczy Pani Prezes Helena Mendelewska, omówiła zbliżające się wydarzenia, dotyczące Uniwersytetu.

W związku z tym, iż w tym dniu nasza koleżanka Karolina obchodziła urodziny odśpiewaliśmy Jej nasze uniwersyteckie 100 lat, a następnie Pani Prezes oddała głos naszemu gościowi.

Pan Maciej Romanowski zaprezentował nam film promujący gminę Elbląg,

w którym mogliśmy zobaczyć co zostało zrobione, usprawnione w miejscowościach należących terytorialnie do wspomnianej gminy.

Następnie dowiedzieliśmy się jak wiele inwestycji jest w trakcie kontynuacji, co jest jeszcze do zrobienia, aby poprawić infrastrukturę co w konsekwencji poprawi życie mieszkańców Gminy Elbląg. Pan Starosta odniósł się do siedziby PUTW, składając obietnicę, iż możemy liczyć na lokal przeznaczony tylko dla słuchaczy PUTW.

Pani Prezes podziękowała bardzo serdecznie Panu Staroście i za prelekcję i za obietnicę, zwracając uwagę jak ważne dla Uniwersytetu byłoby posiadanie własnego lokalu w którym moglibyśmy realizować nasze zadania.