Wykład 06.06.2024r.

W dniu 06.06.2024r. Pani Prezes Helena Mendelewska zaprosiła na wykład Panią Prorektor ANS w Elblągu – Irenę Sorokosz z wykładem „Psychologiczne aspekty bólu”.

Ból to kompleksowe doświadczenie sensoryczne i emocjonalne, które jest wynikiem działania bodźców bólowych na układ nerwowy. Jest to sygnał, który informuje nas o potencjalnym lub rzeczywistym uszkodzeniu bądź nieprawidłowościach w ciele. Chociaż w pewnych sytuacjach jest zjawiskiem pożądanym, aktywizującym organizm do podejmowania działań, związanych z reakcją „walki i ucieczki”, to jednak w dalszej perspektywie negatywnie odbija się na zdrowiu fizycznym i psychicznym chorego. Strach przed bólem i stres z nim związany tylko potęgują nieprzyjemne odczucia, a psychika wpływa na postrzeganie bólu. Leczenie polega między innymi na nauce radzenia sobie z bólem, zwiększaniu tolerancji na ból, motywowaniu do właściwych zachowań oraz zmianie podejścia do stresu. Bo właśnie stres jest tu bardzo ważny, a obawa przed bólem bardzo go potęguje. Walka z bólem to nie tylko stosowanie środków przeciwbólowych, które niejednokrotnie nie przynoszą efektu. Bardzo ważne jest poczucie koherencji czyli jak nazwał to twórca teorii Aaron Antonovsky – klucz do szczęścia człowieka. Zrozumienie, zaradność sensowność. Im wyższe poczucie koherencji odczuwamy, tym niższa jest nasza podatność na stres.

Taki żarcik dla przykładu : Pesymista powie ” oj gorzej być nie może”, a optymista – „oj może, może”Na zakończenie Pani Prorektor życzyła nam wszystkim udanych wakacji, z nadzieją na spotkanie w przyszłym roku akademickim.

Pani Prezes podziękowała za wykład, również życząc spokojnych i udanych wakacji.