Wpływ aktywności fizycznej na jakość życia osób starszych

Ostatni (22.11) listopadowy wykład przeprowadził mgr fizjoterapii Piotr Walczak – kierownik rehabilitacji leczniczej. Siedzący tryb życia, tak powszechny u osób w starszym wieku, ma niekorzystny wpływ na większość układów i funkcji organizmu, niezbędnych do utrzymania niezależności i samodzielności w zakresie czynności dnia codziennego. Poprzez upośledzenie funkcjonowania układu krążenia, oddechowego i układu ruchu bezczynność powoduje spadek wydolności fizycznej. Poza tym upośledza tolerancję glukozy, tolerancję ortostatyczną, zaburza gospodarkę mineralną i powoduje szereg innych negatywnych zmian w organizmie człowieka. Jednym z najważniejszych czynników łagodzących wpływ wieku i umożliwiających tzw. pomyślne starzenie się  jest regularna aktywność ruchowa.

Piotr zachęcał nas do uczestniczenia w różnych formach aktywności fizycznej takich jak np. gimnastyka, taniec, spacery, nordic walking czy jazda rowerem.