Warmińsko-Mazurska Karta Seniora

8 listopada w Zespole Szkół  gościliśmy panią Ewę Sapkę-Pawliczyk, przedstawicielkę Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego olsztyńskiego Urzędu Marszałkowskiego. Na spotkaniu dowiedzieliśmy się o Warmińsko-Mazurskiej Karcie Seniora, która w naszym województwie funkcjonuje od kwietnia tego roku. Jest to projekt skierowany do osób powyżej 60 roku życia, a   polega na większym dostępie seniorów do różnego rodzaju usług oraz ułatwieniu w dokonywanych zakupach.

Informacje na temat Warmińsko-Mazurskiej Karty Seniora dostępne są na stronie internetowej: www.warmiamazury.pl – Zakładka: „Polityka społeczna – Warmińsko-Mazurska Karta Seniora. Tam znajduje się wniosek o wydanie Karty i regulamin korzystania z niej. Poza tym wniosek też można pobrać u Prezes PUTW – Heleny Mendelewskiej.

Na zakończenie słuchacze obecni na spotkaniu wypełnili wnioski, które przekazali pani Ewie Sapko-Pawliczyk.