Spotkanie organizacyjne

W dniu 11 stycznia 2024 roku odbyło się spotkanie organizacyjne słuchaczy PUTW. Pani Prezes Helena Mendelewska przywitała wszystkich bardzo serdecznie, a następnie omówiła czekające nas wydarzenia, m.in. zaplanowane wycieczki na wiosnę 2024, wznowienie „Karty życia”, obchody naszego 15-letniego Jubileuszu, Walne Zebranie Członków.