Posiedzenie Zarządu

 

 

W dniu 24.02.2020r. odbyło się zebranie Zarządu PUTW. Jednym z powodów zebrania było przyjęcie rezygnacji Irenki Wituckiej  z pracy w Zarządzie i funkcji Sekretarza. Rezygnacja Irenki spowodowana jest względami osobistymi. Pani Prezes Helena Mendelewska w imieniu całego Zarządu serdecznie podziękowała Koleżance Irenie Wituckiej za dotychczasową pracę w Zarządzie, życząc zdrowia i stabilizacji. Było to bardzo wzruszające podziękowanie.

Zgodnie z par. 27 Statutu PUTW pozostali członkowie Zarządu, na sekretarza powołali Koleżankę Irenę Goljasz, nie korzystając z kooptacji, z uwagi na wystarczającą ilość osób w obecnym składzie Zarządu.