Perełki w Morągu IX.2019

PEREŁKI na V Ogólnopolskim Przeglądzie Chórów w Morągu.

W Morąskim Domu Kultury, w sobotę 28 września odbył się V Ogólnopolski Przegląd Chórów.

Celem imprezy jest popularyzacja muzyki chóralnej zarówno dawnej jak i współczesnej, konfrontacja dokonań artystycznych poszczególnych chórów. Warto dodać, że w przeglądzie brały udział amatorskie chóry osób dorosłych, działające w placówkach kulturalnych i oświatowych, przy stowarzyszeniach i Uniwersytetach Trzeciego Wieku. A w jury zasiedli wybitni wykładowcy Instytutu Muzyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego – Honorata Cybula i Jan Połowianiuk.

Chóry na swoją prezentację miały 10-15 min. Kolejnym punktem regulaminu było wykonanie przynajmniej jednego utworu a’capella. Dodatkowo z uwagi na tegoroczne obchody 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki, w programie prezentacji musiał także zostać zawarty utwór z repertuaru wybitnego kompozytora . Jeśli chodzi o nasze wrażenia, to cały przegląd odbył się w bardzo przyjaznej atmosferze. Wszystkie chóry pomagały sobie, doradzały. Po części konkursowej, a przed ogłoszeniem oficjalnych wyników była okazja do długich merytorycznych rozmów oraz wymiany doświadczeń.

Zespół PEREŁKI wystąpił po raz trzeci i otrzymał wyróżnienie za propagowanie śpiewu a’capella.

02.10.2019   K. Żurkiewicz