PANDEMIA – Ważny komunikat

Szanowni słuchacze PUTW, drogie koleżanki i koledzy , seniorzy – w związku z pandemią, a co za tym idzie – szczególnym zadbaniem o nasze bezpieczeństwo i zdrowie – mamy możliwość pozyskania nieodpłatnie przyłbic ochronnych ( maska z plastiku ochraniająca całą twarz).

Ilość przyłbic zależna jest od naszego zainteresowania. Proszę zatem osoby, które chciałyby posiadać tego typu osobistą ochronę o kontakt z Panią Prezes Heleną Mendelewską Tel. 502068495 w jak najszybszym terminie.

Bardzo proszę o przekazywanie tej informacji zaprzyjaźnionym słuchaczom, ponieważ może nie wszyscy przeczytają powyższy komunikat.

Życzymy wszystkim i sobie, dużo siły i cierpliwości, dużo pozytywnych myśli – bo tak jak wszystko i pandemia kiedyś się skończy, trzeba tylko czasu. Dbajmy więc o siebie i naszych bliskich – i do szybkiego zobaczenia.

                                                                                          ZARZĄD