My w ŚWIATOWIDZIE

W dniu 10.12.2019 roku odbyły się III Targi Seniora – Teraz My!, organizowane przez Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, było to spotkanie ludzi aktywnych, pełnych entuzjazmu i energii. Na scenie prezentowały się zespoły taneczne, śpiewające jak również „teatralne”. Byliśmy tam i my seniorzy z PUTW z naszym skeczem „Seniorka na wakacjach” Wypadliśmy chyba dobrze bo brawa były.

Podczas Targów odbyły się prelekcje oraz panel dyskusyjny pt. „Stop wykluczeniu społecznemu!” z udziałem przedstawiciela Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu oraz pełnomocnika prezydenta Elbląga ds. seniorów. Można było zbadać słuch, ponadto, przez cały czas trwania imprezy, seniorzy mogli zasięgnąć informacji oraz uzyskać różnorodne porady, ponieważ w Targach wzięli udział również przedstawiciele elbląskich instytucji i urzędów: Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Osób Niepełnosprawnych, Komendy Miejskiej Policji, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Krajowej Administracji Skarbowej. Porad udzielał również Miejski Rzecznik Praw Konsumentów oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych.