KONDOLENCJE

„Nigdy – nie jest właściwy czas, ale zawsze -ten czas nadejdzie”

Odszedł Pan Zygmunt Rekuć do 2014 roku należał do naszego Stowarzyszenia, udzielał się w Komisji Rewizyjnej.

Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia . 

                                       W imieniu  członków PUTW                                                                                                                             ZARZĄD