Wykład 16.05.2024r.

W dniu 16.05.2024 roku odbył się wykład Pani Agnieszki Kurek z Elbląskiego Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej – „Prawa i obowiązki obywatelskie, a prawa i obowiązki dysponowania majątkiem „

Na wstępie Pani Prezes omówiła sprawy bieżące, a następnie Pani Agnieszka Kurek wprowadziła nas w zawiłości obowiązków spadkowych, które reguluje Prawo Spadkowe.

  • Co to jest spadek, kto to jest spadkodawca, czym jest testament, kto dziedziczy spadek ustawowo, kto może być spadkobiercą

  • Kim jest zstępny, wstępny

  • Co to jest dziedziczenie, a co to zachowek

  • Jakie są podatki od spadków.

    Na zakończenie Pani Prezes Helena Mendelewska podziękowała za wykład.

W biurze PUTW posiadamy broszurki zawierające rozwinięcie poruszanych tematów.