Spotkanie opłatkowe 2018

13 grudnia 2018 roku słuchacze PUTW spotkali się na kolacji wigilijnej, w której  wzięli udział zaproszeni goście: burmistrz Pasłęka Wiesław Śniecikowski, wicestarosta elbląski Ryszard Zając oraz proboszcz parafii bł. J. Matulewicza Maciej Ruciński. Spotkanie  rozpoczęła prezes Helena Mendelewska, która przywitała uczestników i złożyła wszystkim życzenia świąteczno-noworoczne, a  K. Żurkiewicz odczytała fragment ewangelii, związany z charakterem spotkania.  Następnie wszyscy podzielili się opłatkiem oraz złożyli sobie życzenia świąteczne i noworoczne, a zaproszeni goście wręczyli świąteczne prezenty. Burmistrz Pasłęka w dowód uznania dla działalności PUTW na terenie miasta i gminy przekazał na ręce pani Prezes kwotę 2 000,00 zł która to kwota zostanie wykorzystana na zadania statutowe stowarzyszenia.Koleżanka Irena Łukaszuk jak co roku również przygotowała niespodziankę dla wszystkich obecnych, tym razem były to piękne, ręcznie robione bombki. Wspólne kolędowanie rozpoczęły Perełki wykonując mało znane kolędy i pastorałki, a następnie uczestnicy wieczoru śpiewali znane kolędy.