PODZIĘKOWANIA

W dniu 29.06.2020 roku Pani Prezes Helena Mendelewska w imieniu Zarządu PUTW spotkała się z Panią HANNA GŁADYSZ Dyrektor Zarządzającą w firmie Hangyang ZAS Elbląg.

Powodem spotkania było przekazanie na ręce Pani Dyrektor podziękowania za nieodpłatne przekazanie naszym słuchaczom przyłbic ochronnych. Dodatkiem do specjalnie przygotowanego podziękowania była wiązanka kwiatów.

Podziękowanie i białą różę otrzymał również Pan Grzegorz Piekutowski, który był „pośrednikiem” w tym jakże ważnym dla nas seniorów – działaniu.

Zarówno Pani Dyrektor jak i Pan Grzegorz byli zdziwieni i mile zaskoczeni, obiecując, że nasze podziękowania zajmą honorowe miejsca.

Należy bowiem zauważać takie akty dobrej woli u tych , którzy mogą i chcą pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują.