Koniec zajęć rehabilitacyjnych

Zakończyliśmy zajęcia rehabilitacyjne, które odbywały się cyklicznie od dnia 27.09.2021 roku. Dzięki uprzejmości Dyrekcji ZSz. w Pasłęku korzystaliśmy z pomieszczeń tejże właśnie szkoły.

Pan Piotr Tabaka prowadzący zajęcia bardzo profesjonalnie dostosowywał ćwiczenia do naszych możliwości.

W zajęciach uczestniczyło po około 10-15 osób, mniej niż zakładaliśmy, przyczyną była niestety pandemia.

Nasi słuchacze uczestniczący w zajęciach byli bardzo zadowoleni, że mogą skorzystać z takiej formy ruchu.

ZADANIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW URZĘDU GMINY.