Konferencja w Lidzbarku Warmińskim

Wojewódzka Konferencja UTW Warmii i Mazur

W dniach 22-23 maja 2019r. w Lidzbarku Warmińskim odbyła się Wojewódzka Konferencja UTW Warmii i Mazur w której udział wzięły : Prezes Helena Mendelewska i Hanna Olszak.

EDUKACJA I AKTYWIZACJA OSÓB STARSZYCH – NOWE WYZWANIA”. Konferencja dotyczyła wielu aspektów życia ludzi starszych, ich wykluczeń, zagrożeń. Dlaczego taki słaby jest nacisk na geriatrię – to pytanie zadawano najczęściej, i podawano pomysły jak to zmienić.

W Konferencji udział wzięli: m. in. Adam Bodnar – rzecznik praw obywatelskich,

prof.d hab. Stefan Smoczyński- rektor Uniwersytetu WM ds. UTW,

prof.dr hab n.med. Wojciech Maksymowicz z Collegium Medicum UWM,

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pan Marek Brzezin,

Barbara Szafraniec – przewodnicząca Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów.