Informacje

W dniu 20.06.2024 roku zapraszamy na spotkanie organizacyjne.

Osoby, które zapisały się do Grudziądza – prosimy o niezwłoczną wpłatę kwoty

150,00 zł.

do Budapesztu wpłata zaliczki – 200 zł.

do Olsztyna na „Mazowsze” – zaliczki 50 zł.