Inauguracja nowego roku akademickiego

05 października 2017 roku słuchacze PUTW rozpoczęli nowy rok akademicki. Uroczysta inauguracja odbyła się w sali widowiskowo-kinowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury. Dzień wcześniej w kościele pw. św. Bartłomieja została odprawiona msza św. w intencji słuchaczy PUTW.

W uroczystej inauguracji oprócz słuchaczy wzięli udział zaproszeni goście: starosta Powiatu Elbląskiego – Maciej Romanowski, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pasłęku – Teresa Brewka, dyrektorzy placówek oświatowych – Marian Matuszczak dyrektor ZSEiT oraz Marek Sarnowski –dyrektor ZSP,  komendant Komisariatu Policji – Miroslaw Suchodolski, zastępca komendanta – Robert Papierowski, prezes Towarzystwa Miłośników L.O. – Tomasz Rozenbajgier, prorektor ds. organizacyjnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu – dr Irena Sorokosz, zastępca dyrektora ds. organizacyjnych PWZS – dr Ewa Leszczyńska, przedstawiciele Uniwersytetów z Morąga i Ostródy oraz Janusz Otręba – sympatyk PUTW.

Wiceprezes PUTW – Karolina Majcher przywitała wszystkich gości oraz słuchaczy,– a następnie poprosiła o wystąpienie Prezes Zarządu PUTW – Helenę Mendelewską, która zapoznała zebranych z założeniami programowymi na nowy rok akademicki. Po wystąpieniu Prezes PUTW zespół wokalny „Perełki” kierowany przez koleżankę Kasię Żurkiewicz odśpiewał „Gaudeamus Igitur”. Następnie Prezes oraz prorektor PWSZ – Irena Sorokosz wręczyły legitymacje nowym słuchaczom, a osoby wyróżniające się w różnych formach działalności PUTW w poprzednim roku akademickim otrzymały wyróżnienia i kwiaty.

W dalszej kolejności głos zabrali zaproszeni goście, którzy gratulowali słuchaczom chęci i zapału w poszerzaniu wiedzy, życzyli dużo zdrowia i zapewniali o chęci dalszej współpracy i pomocy.

Po wystąpieniu zaproszonych gości bardzo ciekawy wykład inauguracyjny  p.t. „Jak myślenie o sobie i innych zmienia nasze życie’’ wygłosiła dr Irena Sorokosz.

Uroczystość zakończył zespół wokalny „Perełki” który zaprezentował się w nowym repertuarze

Zdjęcia z inauguracji w galerii