Dyżur

Szanowne koleżanki i koledzy, we wtorek 29.09.2020 roku od w godzinach 10.00 – 11.00 czynne będzie nasze biuro w ZS (LO). Serdecznie zapraszamy – można będzie dokonać wpłat ( i nie tylko) .

Bardzo prosimy DBAJCIE O SIEBIE.

                                                                                                                 Zarząd