Dni Działacza Kultury

Dni Działacza Kultury

W dniu 24 maja 2019r. na Sesji Rady Gminy – Prezes PUTW Pasłęk Helena Mendelewska  i nasze koleżanki – Kazimiera Żurkiewicz  i Elza Strzelecka zostały uhonorowane imiennie medalem „Zasłużeni dla Kultury” Gratulacje.