Drogiej Koleżance

Kasi Żurkiewicz

wyrazy serdecznego współczucia

z powodu śmierci

TEŚCIA

składają koleżanki i koledzy

z Pasłęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku